ส่งภาพประกวด

ถ่ายภาพมุมกว้างความเป็นธรรมชาติของร้าน คาเฟ่ อเมซอน ภายนอกหรือภายในร้าน สาขาใดก็ได้ ภายใต้โจทย์ Greenscape อัพโหลดภาพ พร้อมเขียนอธิบายแนวคิด ระบุสาขา และอุปกรณ์ในการถ่ายภาพให้ชัดเจน ภาพที่ทำตามกติกา และได้รับการโหวตสูงสุด 20 ภาพ จะได้รับคัดเลือกนำไปจัดแสดง
ในงาน Cafe’ Amazon Greenscape Gallery

อ่านกติกาดูของรางวัล
• ภาพต้องอยู่ในรูปแบบ JPEG หรือ JPG และมีขนาดไม่เกิน 30 เมกะไบต์
กำหนดไม่เกิน 120 ตัวอักษร