รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

รางวัลที่ 1 :

แพ็กเกจทัวร์ล่าแสงเหนือที่ประเทศไอซ์แลนด์ 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 61- 4 ต.ค. 61 สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล (ท่านละ 160,000 บาท) พร้อม pocket money (ท่านละ 20,000 บาท) มูลค่ารวมประมาณ 360,000 บาท

รางวัลที่ 2 :

iPhone X 64GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่าประมาณ 40,500 บาท

รางวัลที่ 3 :

กล้อง Fujifilm X-E3 kit 35mm f1.4r(silver) จำนวน 1 รางวัล มูลค่าประมาณ 39,900 บาท

รางวัลที่ 4 :

Samsung S9+ 64GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่าประมาณ 31,900 บาท

รางวัลที่ 5 :

กล้อง Fujifilm X-A5 kit 15-45 mm จำนวน 1 รางวัล มูลค่าประมาณ 21,990 บาท

รางวัลชมเชย :

Café Amazon Gift Card มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 15 รางวัล มูลค่ารวม 30,000 บาท


ของรางวัลสำหรับผู้ร่วมโหวต

ผู้ร่วมโหวต online : Cafe’ Amazon Gift Card มูลค่า 500 บาท จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารวม 50,000 บาท

ผู้ร่วมโหวตภาพในงานนิทรรศการภาพ : คูคูปองรับเครื่องดื่มฟรี (จำกัดเมนู) ในงาน

ของรางวัลสำหรับ Popular Vote

สำหรับภาพผู้ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุด : Cafe’ Amazon Gift Card มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 5,000 บาท

ของรางวัลสำหรับ Dealer ร้านคาเฟ่อเมซอน

รางวัลสำหรับเจ้าของร้านคาเฟ่อเมซอนที่ภาพของร้านถูกคัดเลือกเข้ารอบและนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่าย 20 ภาพ) : สร้อยคอทองคำมูลค่า 1 บาท (ราคาบาทละ 19,450 บาท*) จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารวม 397,000 บาท

*ราคาทองคำ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561

หมายเหตุ

  • คณะผู้จัดงานและทีมงานผู้เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลใดๆ จากโครงการการประกวด
  • หากผู้เข้ารอบ 20 ภาพสุดท้าย และผู้ชนะไม่มีการยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้ บริษัทถือว่าผู้ชนะคนนั้นสละสิทธิ์ และบริษัทจะดำเนินการยกเลิกของรางวัล
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กติกาหรือเงื่อนในการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า